ಶಿವಣ್ಣನಿಗೆ ಲಾಂಗು ಕೊಟ್ಟ ಉಪ್ಪಿ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಮಚ್ಚು | Real Star Upendra Exclusive Interview | Kabza |

ಶಿವಣ್ಣನಿಗೆ ಲಾಂಗು ಕೊಟ್ಟ ಉಪ್ಪಿ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಮಚ್ಚು | Real Star Upendra Exclusi

FILE INFORMATION
Name ಶಿವಣ್ಣನಿಗೆ ಲಾಂಗು ಕೊಟ್ಟ ಉಪ್ಪಿ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಮಚ್ಚು | Real Star Upendra Exclusive Interview | Kabza |
Channel
NewsFirst Kannada
Views 57,214
Like 3k
DisLike 49
Duration 22:10 Min
Uploaded On 06 October 2020
Tags: Real Star Upendra Exclusive Interview Kabza