ഉഴുന്നുവടയിൽ ഈ ഒരൊറ്റ ചേരുവ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ|uzhunnuvada |medhuvada|crispy uzhunn vada

Uzhunnu vada|medhu vadai Crispy on the outside and fluffy in the inside Email:- [email protected] My facebook :-https://www.facebook.com/deena.afs

FILE INFORMATION
Name ഉഴുന്നുവടയിൽ ഈ ഒരൊറ്റ ചേരുവ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ|uzhunnuvada |medhuvada|crispy uzhunn vada
Channel
Deena Afsal (cooking with me)
Views 4,447,046
Like 47k
DisLike 4k
Duration 10:11 Min
Uploaded On 02 July 2019
Tags: uzhunnuvada medhuvadacrispy uzhunn vada
You Might Also Like