ઈસુ દેવા ઓમાં ઈસુ દેવા || Yeshu Deva O Ma || New Gamit Song || New Christian Gamit Song 2020

Song By - BR. Hardik Gamit PRAISE THE LORD 🤗❤ WHATSAPP 》https://wa.me/919979418826?text=hi%20vips%20gamit INSTAGRAM 》 @vips_gamit_ https

FILE INFORMATION
Name ઈસુ દેવા ઓમાં ઈસુ દેવા || Yeshu Deva O Ma || New Gamit Song || New Christian Gamit Song 2020
Channel
VipuL GaMit
Views 41,744
Like 323
DisLike 14
Duration 06:38 Min
Uploaded On 22 March 2020
Tags: Yeshu Deva O Ma New Gamit Song New Christian Gamit Song 2020